logo

Sitemize hoşgeldiniz.
Tarih: 02-19-2017
Saat: 13:42

Site Map Contacts anasayfa
yazarYazar: admin | tarihTarih: 18 Eylül 2016 / 22:05

Kur’an harfleri içinde sesli harf yoktur Onun için bu harflerin okunuşunu ancak harekeler ve bazı özel işaretler sağlar
Şimdi biz elifbamızın bu sayfasından sonraki sayfalarda harekelerden başlayarak konuları “Cezim, Şedde, Tenvîn, Med harfleri Belirlilik Takısı, Mukatta Harfleri ve He’nin Okunuşu”nu tek tek tanıtmaya çalışacağız
Harekeler üç çeşittir Bunlar üstün, esre ve ötre diyerek isimlendirirler Kur’an harflerinde Türkçedeki (a ,e i ,u, ü) sesli harflerin yerini üstün ,esre, ötre harekeleri alır Bu harekeler harfi Türkçedeki gibi kısa okuturlar

yazarYazar: admin | tarihTarih: 28 Ağustos 2016 / 16:21

kalp-manevi-halleri

Sufilere göre kalb ve halleri

Mutasavvıflara göre, kalb nasıl yorumlanmıştır? Şimdi bu hususa temas edelim.

 

Tehanevî’nin Istılâhat’ında “kalb, ilahî Rabbanî bir latifedir.” Bu tanıma göre maddî değildir, mücerreddir, asıl itibariyle nuranî ve ruhanîdir. Ancak anatomik olarak insan vücudunun sol göğsünde yer alan maddî kalb ile mahiyeti bilinemeyen bir tür bağlantısı vardır. Ruhun vücudda yeri şudur diye gösterilemez iken, kalb latîfesi için, bu şekilde bir irtibat noktası gösterilebilmiştir. Ruh, sır, hafî, ahfa gibi latifelerin de durumu aynı şekildedir. Adı geçen bu latifelerin arşın ötesinde olması, bunların insanın uzaklarında oldukları değil, “mekânsız” oldukları manasındadır.

 

Şimdi kalble ilgili özellikler ve tesbitlerimizi belirlemeye çalışalım. Kalb, sürekli değişir. Türlü türlü fikirler, gelir, gider. Bu yüzden, tasavvufta, kalbdeki fikir ve hedef sabitliği esastır. Bu sağlanınca, manevî yücelişe adım atılır. Fakat kalb yine değişir. Yani kalpteki ilahi nurlar, tecelliler sürekli, bir öncekinden daha fazla bir şekilde ortaya çıkar. Gerçekte değişmemek sadece Allah’a mahsustur.

yazarYazar: admin | tarihTarih: 28 Ağustos 2016 / 2:13

4b1389070ab2dfb22a85

Gaziantep’ten Adana’ya doğru karayoluyla giderken Sakçagözü’nü geçince, Nurdağı’na ulaşmadan yolun sol tarafında uzaklarda yeşilliklerle çevrili bir tepe görülür. İşte bu tepede Kahramanmaraş ve Gaziantep bölgesinde binlerce insana adını veren Ökkeş yahut Ökkeşiye Hazretleri yatmaktadır. Ökkeşiye Hazretleri sahabeden bir zat olup Gaziantep’in Müslümanlar tarafından fethinde şehit düşen beş kişiden birisidir. Türbenin bulunduğu yere Ökkeşiye denmektedir. Türbe tam dağın tepesinde bulunmakta ve türbenin alt tarafındaki kuyularda ise birkaç metre derinlikte bol su bulunmaktadır.

yazarYazar: admin | tarihTarih: 28 Ağustos 2016 / 1:59

kalp-hastalanabilirKur’ân-ı Kerim’de kalb, özellikleri itibariyle şöyle tanımlanır: “İdrakin, anlayışın merkezi ve gerçekleştiği yer, iman ile küfrün, sevgi ile nefretin mahallidir. Bu açıdan kalb hastalanabilir, kirlenebilir katı-sert ve kupkuru olabilir, içi şüphe ve korku, nifak ile dolu olabilir, mühürlenebilir, körleşebilir, kilitlenebilir, gaflete düşebilir sapar, eğrilebilir, imtihan yeri, kazanç yeri dir. Allah kulu ile kalbi arasına girer ve müdahele edebilir, hidayete erdirebilir.

 

Bunların yanında kalb hastalıklardan, kötülüklerden sâlim bulunabilir. İman ile zikir ile mutmain olabilir. Takvayı yüklenir, sekine-vakarı kabullenir, rahmet ve yumuşaklık sahibi olabilir. Allah’ı anınca titreyebilir, yumuşayabilir, huşû içinde olabilir. Kısacası, bütün iyilik ve kötülüklerin sahnesi kalbdir.

yazarYazar: admin | tarihTarih: 28 Ağustos 2016 / 1:50

manevi-kalpİnsan aklıyla değil,

kalbiyle düşünür!

Kalb fiil masdarı olarak “bir şeyi değiştirmek, bulunduğu yönden başka bir yöne çevirmek, döndürmek, akletmek, idrak etmek, derinlemesine düşünmek anlamlarını ifade ettiği gibi, isim olarak şu manalara gelir. Sürekli değişme içerisinde bulunmak, akıl, idrak ve düşünce. Yine her şeyin saf, öz ve katışıksız durumuna da kalb denir. Bu kelimeye kuvvet, şecaat, merkez, asıl, iç anlamları da yüklenir.

 

Kalb, maddî olarak insan ve hayvanlarda bulunan lahm-ı sanevberî yani yürek diye bilinen organımızın dışında, ancak onunla bir tür bağlantı içinde bulunduğu kaydedilen mücerret bir varlıktır.

Toplam 23 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...1020...Son »